1. třída

Týden od 1.11.-5.11.


Český jazyk 

PÍSANKA - Velkou písanku mají děti ve škole. Začneme psát do nové malé písanky - pěkně ořezanou tužkou č. 2 (HB)

ŽIVÁ ABECEDA - Už umíme číst písmena M, m, A, a, L, l, E, e, S, s. Skládáme slabiky. Naučíme se písmeno O,o, P, p. Začneme číst slova a věty.

Prosím, každý den procvičte s dětmi: 

vytleskat počet slabik slova; poznat první a poslední hlásku; spočítat hlásky ve slově

číst známá písmena v Živé abecedě (čteme název písmena - při čtení neříkáme "malé dlouhé á" , čteme jen "á"), číst slabiky (slabiku čteme očima, bez šeptání a pohybování rty a pak vyslovíme jedním dechem "LA"), číst slova - pomalu plynule jednu slabiku, druhou slabiku, neopakujeme celé slovo znovu. Při čtení je dobré, když si děti ukazují prstem, lépe se orientují, prst pomůže zaměřit pozornost. 

Matematika 

Tento týden budeme pokračovat v rozkladech čísel do 5. Budeme ještě pracovat na rozkladech i v početníku na straně 3. Někteří sice již celou stranu zvládli, ale i ti dostanou další rozkladové procvičování. Dále budeme stavět stavby z kostek a koncem týdne nás čeká znaménko =, v učebnici na straně 30.

Prvouka 

Tentokrát nás čekají zvířátka v lese a ptáci stěhovaví a nestěhovaví.

Další dovednosti

Prosím, zaměřte se doma na stolování a sebeobsluhu. Prvňák už přece musí umět dobře držet a používat lžíci, vidličku i nůž, pořádně se vysmrkat do kapesníku, zavazovat boty a zapínat oblečení. 

Na tomto odkazu najdete informace pro děti, navštěvující pěvecký kroužek - https://zsmspodoliubrna.cms.webnode.cz/pevecky-krouzek/

Práce dětí ve VV
Práce dětí ve VV