1. třída

Týden od 2. 5. do 6. 5.19.5. proběhne ve škole fotografování dětí. Budeme se fotit během první nebo druhé vyučovací hodiny. Pro malý zájem fotografování se slabikářem se nekoná.

20.5. od 16 hodiny do 17:30 proběhne v DPS zahradě DEN RODINY. Děti si pro vás připraví zábavná stanoviště, která si společně můžete projít. Také mají připravené pěvecké vystoupení a prohlédnete si jejich plakáty o rodině.


Český jazyk 

PÍSANKA - po stranu 34

SLABIKÁŘ - po stranu 72


Matematika

V učebnici budeme probírat učivo na stranách 40,41,42.

Prvouka 

ČAS  strany 57-59.

                                                    Jarní zahrada