1. třída

Týden od 3. do 7. října

Ředitelka školy oznamuje rodičům, že došlo k technické závadě stravovacího systému. Předpokládaný termín vyřešení je ve středu 5. 10. 2022. Do středy 5. 10., prosím, NEPOSÍLEJTE STRAVNÉ a obědy ODHLAŠUJTE POUZE TELEFONICKY na tel. č. 544 247 612. 

Český jazyk

Čeká nás poslední týden předčtenářského období, kdy ještě rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání a připravujeme se tak na čtení (první a poslední hláska, slabikování, robotování, čtení a zápis jednoduchých vět). Nově si budeme hrát i s rýmy. V psaní stále uvolňujeme ruku grafomotorickými cviky. 

Matematika

Nadále budeme trénovat orientaci v tabulce (řádky, sloupce), počítat do šesti a poznávat číslice do šesti. Naučíme se krokovat podle šipkových pokynů. 

Prvouka

V prvouce nás čeká téma stromy, které půjdeme poznávat i ven. 

Další informace

Pokud bude příznivá předpověď počasí, na konci týdne půjdeme na společnou podzimní vycházku s předškoláky. Sledujte prosím informace v Notýsku, 1-2 dny předem si nalepíme lísteček. V den vycházky budou děti potřebovat sportovní oblečení a obuv přiměřenou počasí, pláštěnku, svačinu, pití a pouzdro. 

A na závěr několik proseb:

- když ráno přivedete děti do školy, rozlučte se s nimi před školou a nestůjte už v otevřených dveřích, ať nám zbytečně neutíká teplo ven

- kontrolujte pravidelně pouzdro a ořezávejte pastelky a tužky. Některým chybí pár základních barev pastelek, tak je prosím doplňte, potřebujeme často různé barvy. 

- naučte děti, které to ještě neumí, zavazovat tkaničky. A to i v případě, že mají všechny boty na suchý zip. Mašličku prvňák musí umět udělat, používá se i jinde než na botách.  

- říkejte dětem, kdy jdou daný den domů, zda jdou po obědě nebo jdou do družiny. Samozřejmě na ně v tomto ještě dohlížíme a hlídáme, kdo si má na oběd brát aktovku a kdo ne. Ale když to budou vědět i samotné děti, budou se tím učit větší samostatnosti.