1. třída

Týden 19. 2. – 23. 2.

Česky jazyk : Máme hotovo - Slabikář 2 do str. 5

Nové učivo: hláska H, slabiky, slova. Slabikář – listy – čtení v pátek str. 19 – 22

Přepis slov z tiskacího malého písma do psacího malého písma.

Psaní : Písanka č.2 – vypracováno po str.d 4.

Nové učivo: psací k, š

Matematika : Máme vypracováno do str.52

Nové učivo: procvičování počtu 10, slovní úlohy

Prvouka : téma – Člověk – časové představy – můj den, stolování, příprava pokrmu.

V pondělí 19. a v úterý 20. února vybíráme 500 Kč družinkovné za 2. pololetí.