1. třída


Byli jsme požádáni, zda by pěvecký kroužek nezazpíval na Folklorním odpoledni 22.6. V případě, že by děti měly v tomto termínu čas a chuť si zazpívat, pak budeme pokračovat s pěveckým kroužkem ještě do odjezdu na školu v přírodě a zájemci se k nám mohou přida


Týden 17. 6. – 21. 6. 2024

Škola v přírodě – sraz před školou v pondělí 17.6. mezi 8:00 - 8:30hod

Doručení dopisů trvá dlouhou dobu. Můžete mi těsně před odjezdem dát v obálce 3 – 4 napsané pohlednice v obálce se jménem. Dětem rozdám během pobytu jako doručenou poštu.