1. třída

Týden od 6. do 10. února

Český jazyk

Tento týden dokončíme sešit Školák Pepa a rozdáme si jeho druhý díl. Velká písmena máme téměř všechna probraná a nyní se zaměříme na ta malá. Ve žluté písance se naučíme psací v, š, č. Modrou písanku máme hotovou a děti už ji do školy nemusí nosit. 

Připomínám, že na pondělí mají děti umět libovolnou básničku o délce alespoň 2 sloky (8 veršů). Prosím, ať do školy přinesou i text básničky, abych mohla zkontrolovat, že umí:). 

Matematika

V matematice budeme počítat do 13. Budeme procvičovat autobusy, hady, neposedy a porovnávání. Nově budeme řešit slovní úlohy o schodech. 

Prvouka

V prvouce ještě zůstaneme rodiny a budeme si povídat o zálibách a zájmech jednotlivých členů rodiny.