Fotogalerie ZŠ

První pomoc s Českým červeným křížem (3.-5.roč.)

Preventivní program Vzpoura úrazům (1. - 5. roč.)

Lipka - zvířata v zimě (1. roč.)

S prvňáčky jsme začátkem ledna navštívili ekologické centrum Lipka, kde jsme se dozvěděli, jak tráví zimu různá zvířata a čím se živí, naučili jsme se poznávat stopy zvířat a udělali jsme si odlitek stopy lišky. Děti program moc bavil, do aktivit se všichni zapojovali a naučili se spoustu nového. 

Jak se chovat k psům (1. roč.)

Děti pejsky milují a láká je si na potkání psy hladit. V pondělí 9. ledna se nám do třídy přišla představit psí slečna, na které jsme si názorně ukázali, jak se k cizím pejskům bezpečně chovat. Děti si také vyzkoušely dávat pejskovi různé povely a dozvěděly se, co obnáší chov psa. 

Tělocvik na sněhu

2. a 3. ročník v muzeu a na adventních trzích

Před Vánocemi navštívili druháci a třeťáci Moravské zemské muzeum, kde jsme si povídali o tom, co dělají různí živočichové v zimě. Při té příležitosti jsme se pokochali adventním Brnem. 

Tělocvik venku (1. roč.)

Byla by škoda nevyužít hromady nového sněhu, takže jsme se s prvňáčky místo cvičení v tělocvičně v pátek provětrali venku. Psali jsme do sněhu, házeli do dálky, koulovali se a stavěli sněhuláky. 

Hvězdárna Brno (1. + 2. roč.)

V pátek 2. prosince navštívili prvňáci a druháci brněnské planetárium. Tam se dozvěděli, co můžou v těchto dnech spatřit na noční obloze, učili se hledat souhvězdí a nakonec zhlédli pohádku 3-2-1 START! 

Svatomartinský průvod a představení dramatického kroužku

NEPZ a Oko tygra (3.,4.,5. roč.)

Již tradiční návštěva organizace NEPZ, která svým projektem Oko Země monitoruje pomocí fotopastí  ohrožené druhy živočichů na planetě. Tentokrát se třeťáci, čtvrťáci a páťáci dozvěděli o životě tygrů.

Brno a brněnské podzemí (5. roč.)

Správný školák by měl dobře znát své krajské město, proto se páťáci vydali na poznávací výlet do Brna, seznámili se s brněnskými pověstmi a navštívili také podzemí pod Zelným trhem. 

Dýňování

K říjnu patří již tradiční podzimní slavnost spojená s dlabáním dýní. I letos byla účast hojná, upečená jablíčka výborná, podzimní výzdoba vyrobená dětmi krásná a vydlabané dýně velmi nápadité. No posuďte sami!

Výlet do okolí Podolí (1. roč. + předškoláci)

V pátek 7. října jsme využili krásného počasí a vydali se na výlet do okolí Podolí. Poznávali jsme stromy, z listů jsme dělali frotáž, malovali jsme barvami podzimu, seznámili jsme se s pověstmi u smírčích kamenů, stavěli stavby z přírodnin a nakonec třídili ovoce a zeleninu. Výlet jsme si skvěle užili:). 

Trénujeme jemnou motoriku (1. roč.)

Než začneme psát písmenka, je potřeba uvolňovat prsty a trénovat jemnou motoriku. Práci na stanovištích si prvňáčci užívají. 

Výlet za pověstmi Brna (2. + 3. ročník)

Výlet do okolí obce (2. + 3. ročník)

Zahájení školního roku

1. září jsme na školním dvoře přivítali 21 nových prvňáčků. Paní ředitelka je slavnostně pasovala na školáky a starší žáci jim zazpívali písničku. Poté se prvňáci poprvé posadili do lavic ve své třídě, kde budou trávit celý školní rok. Přejeme jim, ať se jim v podolské škole líbí a ať jejich školní docházku provází radost z poznání a objevování. 
Za fotky děkujeme panu Slivkovi. 

Rozloučení s páťáky

Poslední školní den jsme se rozloučili s žáky páté třídy, kteří se po prázdninách rozejdou do jiných škol v okolí. Páťáci na rozloučenou otextovali a přezpívali známou píseň Né, pětku né a své vystoupení předvedli jak ve škole, tak při rozlučce na Obecním úřadě. Přejeme jim, ať se jim na druhém stupni líbí! 

Ohlédnutí za školním rokem 2021/2022