Školní jídelna

Kontakt

Telefon: 544 247 612, 725 111 639

E-mail: jidelnapodoli@email.cz

Adresa: Školní jídelna Podolí, č. p. 363, 664 03

Číslo účtu: 2001820915/2010

Jídelníček

Aktuální jídelníček najdete na této adrese: strav.nasejidelna.cz/0085

Na stejném místě můžete i odhlašovat či přihlašovat obědy. Odhlašování a přihlašování obědů lze provést také telefonicky (544 247 612, 725 111 639), e-mailem (jidelnapodoli@email.cz) nebo osobně, a to vždy nejpozději do 13:30 na den následující.

Platba za stravné

CENY STRAVNÉHO

MŠ svačinka: 12 Kč

MŠ polodenní: 36 Kč

MŠ celodenní: 44 Kč

MŠ 7-leté svačinka: 13 Kč

MŠ 7-leté polodenní: 39 Kč

MŠ 7-leté celodenní: 47 Kč

ZŠ 1.- 4. roč.: 26 Kč

ZŠ 5. roč.: 32 Kč

MŠ + ZŠ zaměstnanci: 32 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. 

Dítě MŠ, které ve školním roce dosáhne 7 let věku, pobírá oběd žáka 1. ročníku ZŠ.

Dítě ZŠ, které ve školním roce dosáhne 6 let věku, pobírá oběd dítěte MŠ.

Žák 4. ročníku, který ve školním roce dosáhne 11 let věku, pobírá oběd žáka 5. ročníku.  

CENA STRAVNÉHO PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Cena oběda 71 Kč (potraviny 32 Kč + mzdové náklady 34,28 Kč + režie 4,41 Kč + zisk 0,31 Kč)
Donáška 15 Kč
Cena stravenky 86 Kč - pro cizí strávníky
Cena stravenky 76 Kč - pro důchodce / OÚ+DPS/ (dotace od OÚ 10 Kč)

PLATBA ZA STRAVNÉ

Platbu je nutno poslat tak, aby byla připsána na účet školní jídelny nejpozději ke 30. dni v měsíci na měsíc následující.

Je možné platit složenkou (dítě ji dostane nejpozději 24. dne v měsíci), převodem na účet či trvalým příkazem (22 pracovních dnů x cena stravného dle kategorie strávníka).

Číslo účtu: 2001820915/2010

Upozorňujeme, že podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §119 má dítě nárok na dotované stravování pouze v době pobytu v zařízení. V době nemoci je možný odběr do jídlonosiče pouze 1. den, další dny obědy odebírat nelze.

​Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny MŠ najdete zde: