Školní jídelna

Kontakt

Telefon: 544 247 612, 725 111 639

E-mail: jidelnapodoli@email.cz

Adresa: Školní jídelna Podolí, č. p. 363, 664 03

Číslo účtu: 2001820915/2010

Jídelníček

Aktuální jídelníček najdete na této adrese: strav.nasejidelna.cz/0085

Na stejném místě můžete i odhlašovat či přihlašovat obědy. Odhlašování a přihlašování obědů lze provést také telefonicky (544 247 612, 725 111 639), e-mailem (jidelnapodoli@email.cz) nebo osobně, a to vždy nejpozději do 13:30 na den následující.

Platba za stravné

CENY STRAVNÉHO

MŠ svačinka: 9 Kč

MŠ polodenní: 29 Kč

MŠ celodenní: 37 Kč

MŠ 7-leté svačinka: 10 Kč

MŠ 7-leté polodenní: 32 Kč

MŠ 7-leté celodenní: 40 Kč

ZŠ 1.- 4. roč.: 22 Kč

ZŠ 5. roč.: 27 Kč

MŠ + ZŠ zaměstnanci: 27 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku. Školní rok 2021/2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

Dítě MŠ, které ve školním roce 2021/2022 dosáhne 7 let věku, pobírá oběd žáka 1. ročníku ZŠ.

Dítě ZŠ, které ve školním roce 2021/2022 dosáhne 6 let věku, pobírá oběd dítěte MŠ.

Žák 4. ročníku, který ve školním roce 2021/2022 dosáhne 11 let věku, pobírá oběd žáka 5. ročníku.  

CENA STRAVNÉHO PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Cena oběda 66 Kč (potraviny 27 Kč + mzdové náklady 34,28 Kč + režie 4,41 Kč + zisk 0,31 Kč)
Donáška 15 Kč
Cena stravenky 81 Kč - pro cizí strávníky
Cena stravenky 71 Kč - pro důchodce / OÚ+DPS/ (dotace od OÚ 10 Kč)

PLATBA ZA STRAVNÉ

Platbu je nutno poslat tak, aby byla připsána na účet školní jídelny nejpozději ke 30. dni v měsíci na měsíc následující.

Je možné platit složenkou (dítě ji dostane nejpozději 24. dne v měsíci), převodem na účet či trvalým příkazem (22 pracovních dnů x cena stravného dle kategorie strávníka).

Číslo účtu: 2001820915/2010

Upozorňujeme, že podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §119 má dítě nárok na dotované stravování pouze v době pobytu v zařízení. V době nemoci je možný odběr do jídlonosiče pouze 1. den, další dny obědy odebírat nelze.

​Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny MŠ najdete zde: