Školní družina

Kontakt

Telefon: 731 443 378

Vychovatelky

  • Jana Nekolná - vedoucí vychovatelka (I. oddělení ŠD)
  • Regina Onderková - vychovatelka (II. oddělení ŠD)

Relaxační pobyt před vyučováním

Ranní pobyt před vyučováním funguje od 6:40 do 7:40. Je určen dětem, které přicházejí do školy mezi 6:40 a 7:30. Dětem se v tuto dobu věnuje Lenka Jančíková.

Odpolední družina

Odpolední družina funguje mezi 12:30 a 16:30. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení. V I. oddělení jsou obvykle žáci 1. a 2. ročníku a ve II. oddělení starší děti. Rozřazení žáků do oddělení je však zcela v kompetenci školy. 

V době od 13:30 do 15:00 probíhá v obou odděleních řízený program (většinou vycházka), proto není možné děti v této době vyzvedávat. Děti lze z družiny vyzvednout v následujících časech: 13:30, 15:00 a poté již kdykoliv mezi 15:30 a 16:30. Prosíme rodiče, aby respektovali časy vyzvedávání dětí a nenarušovali tím probíhající program školní družiny. 

Na začátku školního roku rodiče v přihlášce vyplní časy odchodů svého dítěte z družiny pro jednotlivé dny v týdnu, společně s informací, zda bude žák odcházet sám nebo jej bude někdo vyzvedávat. V průběhu roku je samozřejmě možné čas odchodu změnit v přihlášce u paní vychovatelky. 

Družinový deníček slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami ŠD. Do deníčku rodiče zapisují mimořádné odchody, pokud se liší od těch uvedených v přihlášce. 

Platba

Platba za školní družinu činí 500 Kč za pololetí. 

Vnitřní řád ŠD

Školní vzdělávací program družiny