3. třída

Co nás čeká v týdnu od 5. června - 9. června

V následujících 14 dnech nás čeká dokončení učiva, opakování a závěrečné testy, věřím, že děti ještě chvíli napnou síly a vydrží poslední dva týdny intenzivní práce :).

Události:

 • V úterý máme místo prvouky čtení/psaní, ve čtvrtek pak místo čtení/psaní prvouku.
 • 6. - 7. 6. vybíráme doplatek 1500 Kč za školu v přírodě. Dále vybíráme dokumenty na ŠVP - list účastníka, posudek o zdravotní způsobilosti, fotokopii kartičky pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu. (Podrobnosti ke škole v přírodě a dokumenty zde: https://www.zsmspodoliubrna.cz/skola-v-prirode/). Do 12.6. musíme nahlásit přesný počet žáků, kteří pojedou na školu v přírodě. Po tomto termínu už je storno poplatek ve výši 100%. 
 • Na pondělí 12.6. si děti donesou čtenářský deník.
 • 14. a 15. června budou probíhat individuální třídní schůzky, opět se můžete hlásit na konkrétní čas, budu se na Vás společně s dětmi těšit, shrneme jednotlivé pokroky dětí, kam se během roku posunuly, jak zvládají podle RVP základní výstupy ze třetího ročníku.


 • Závěrečné písemky: 
 • 8.6. matematika (násobení, dělení, dělení se zbytkem, písemné násobení jednociferným číslem, písemné sčítání a odčítání do 1000, zaokrouhlování, počítání se závorkami, převody jednotek času, slovní úlohy).
 • 12.6. český jazyk (vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves).
 • 13.6. český jazyk - testík na vyjmenovaná slova po V.
 • 14. 6. český jazyk  - pololetní diktát.
 • 15. 6. prvouka - testík na třízení rostlin a živočichů.
 • 16.6. geometrie (narýsuj kružnici o daném poloměru, úsečku dané velikosti, porovnej úsečky, narýsuj čtverec do čtvercové sítě, změř jeho obvod, pojmenuj tělesa a urči počet jejich stěn/vrcholů/hran).

Učivo:

Český jazyk - budeme se zabývat slovy s předponou vy-, vý-. Probereme poslední slovní druh - částice. Pracovní sešit strana 56, pracovní sešit vyjmenovaná slova do strany 48.

Matematika - procvičujeme písemné násobení  a dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání do 1000 a slovní úlohy.  V geometrii budeme opakovat a rýsovat střed úsečky.

Prvouka - třídíme a pozorujeme rostliny. Postupně probereme jednotlivá společenstva rostlin, hub a živočichů (louka, pole, les, voda). 

Domácí úkoly:

 • M - p.s. 43/8
 • ČJ -  velký pracovní sešit 54/21 pouze doplnit.

Učíme se o poli na poli.

Pozorujeme hmyz.

Technologie ve výuce střídáme s pohybem o přestávce na čerstvém vzduchu.

Nové téma v prvouce - příroda živá i neživá

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.