3. třída

Týden od 12.2. do 16.2.


19.2. - 23.2.

V pondělí a v úterý vybíráme 500Kč na druhé pololetí družiny. Pokud chcete družinu odhlásit, kontaktujte paní družinářku a domluvte se s ní.


Čj - pracovní sešit str.

Vyjmenovaná slova po L. Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, Z – přehled máme vložený v sešitě. Umíme je vyjmenovat a použít. Poznáme slovesa, podstatná a přídavná jména, číslovky.

Za správně vypracovaná (nebo opravená) cvičení v sešitě vyjmenovaných slov dávám jedničky do ŽK. Někteří tuto možnost plně využívají a dobře procvičená v. s. jsou znát i v diktátech a dalších úkolech.

Ve středu diktát podle str.

Čt - každé úterý máme čtenářskou dílnu, každý pátek společně čteme Děti z Bullerbynu. Prosím, nadále s dětmi procvičujte doma čtení - plynulou hlasitou četbu s intonací vět, porozumění textu. 

Ps - nová písanka str. 3, 4

Ma - sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou. Upevňování jednotek délky, převody podle schématu v sešitě ( i na vnitřní straně přebalu nové učebnice).

PRV - v únoru začínáme nové téma - Život dříve a nyní -

kdo má možnost, může ve čtvrtek přinést ukázat nějakou historickou věc ze života našich babiček a prababiček.

Aj - dokončení 7. lekce ( sloveso mít - have, has, have you got...?. has he got...?). Nová slovíčka z lekce 8 - oblečení

HV - hrajeme na flétny

VV - děti si přinesou velkou PET lahev (1,5l - od minerálky nebo od vody)


Týden od 12.2 do .16.2.

Čj - pracovní sešit str. 27 - 29

Vyjmenovaná slova po L. Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, Z – přehled máme vložený v sešitě. Umíme je vyjmenovat a použít. Poznáme slovesa, podstatná a přídavná jména, číslovky.

Za správně vypracovaná (nebo opravená) cvičení v sešitě vyjmenovaných slov dávám jedničky do ŽK. Někteří tuto možnost plně využívají a dobře procvičená v. s. jsou znát i v diktátech a dalších úkolech.

Ve středu diktát podle str. 67/Z,B 1

Čt - každé úterý máme čtenářskou dílnu, každý pátek společně čteme Děti z Bullerbynu. Prosím, nadále s dětmi procvičujte doma čtení - plynulou hlasitou četbu s intonací vět, porozumění textu.

Ps - nová písanka str. 3, 4

Ma - rozdáme si novou učebnici, budeme pokračovat v počítání s trojcifernými čísly, budeme se seznamovat s jednotkami délky (mm,cm,dm,m,km) a ve čtvrtek bude geometrie.

PRV - v únoru začínáme nové téma - Život dříve a nyní

Aj - lekce 7. - The body - hands, arms, legs, feet, head, sloveso mít - have, has, have you got...?. has he got...?

HV - hrajeme na flétny
Bruslení