3. třída

Co nás čeká v týdnu od 26. září do 30. září:

Ředitelka školy oznamuje rodičům, že došlo k technické závadě stravovacího systému.

Předpokládaný termín vyřešení je ve středu 5. 10. 2022.

Do středy 5. 10., prosím, NEPOSÍLEJTE STRAVNÉ

a obědy ODHLAŠUJTE POUZE TELEFONICKY na tel. č. 544 247 612

Děkuji za pochopení. Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy


V tomto, státním svátkem přerušeném, týdnu nás čeká několik událostí a také nové učivo.

Události:

  • V pondělí nás čeká integrovaná tematická výuka na téma houby a v úterý téma sv. Václav. Učíme se podle rozvrhu, jen je učení propojeno jedním společným tématem (počítáme houbové slovní úlohy, doplňujeme správná i/y do textu o houbách apod.)
  • 27. září 18:00 až 28. září 9:00 spaní ve škole. Podrobnosti v žákovské knížce.
  • 30. září nás čeká tradiční vycházka do okolí obce, budeme pracovat s plány, mapami, buzolou. Podrobnosti v žákovské knížce. Půjdeme pouze za pěkného počasí (tedy bez deště).
  • 18. a 19. října vybíráme peníze za školní družinu.

Učivo:

Český jazyk - poznáváme přídavná jména a učíme se psát souhlásky, které na konci slov a uprostřed slov slyšíme jinak (nízký/nizoučký, vlaštovka/vlaštovička). Opakujeme dál učivo druhé třídy  - ú/ů, psaní slabik s ě, význam slov, tvrdé a měkké slabiky, řazení podle abecedy, poznávání podstatných jmen a sloves. Pracovní sešit do strany 7. Písanka tiskací strana 4.

Matematika - opakujeme dělení, násobky 6, 7, 8 a 9. Někteří stále nemají upevněné násobky (zejména násobilku 4,6,7,8,9), proto si postupně všechny děti vyzkouším, do konce týdne bych ráda slyšela od všech násobky 4 a 6, v dalším týdnu pak zbytek. Prosím, procvičujte i doma. Dále pak v matematice řešíme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet a slovní odpověď. V geometrii rýsujeme přímky a jejich průsečíky. Učebnice do strany 14. Pracovní sešit do strany 11 (mimo písemné sčítání!).

Prvouka - v úterý nás čeká téma sv. Václava a ve čtvrtek zmapujeme důležité budovy v obci Podolí.

Anglický jazykSpaní ve škole

Hledání pokladu, společná toustová večeře, spacáky, schovka....Zase se mezi sebou děti znají o trochu více.

Integrovaná tematická výuka - houby a sv. Václav

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.