3. třída

Co nás čeká v týdnu od 30. ledna do 2. února :

Pomalu je za námi konec prvního pololetí. Děti udělaly kus práce, nejen v nových znalostech, ale také získaly řadu nových dovedností. Věřím, že nás elán neopustí i v dalším pololetí a dětem se bude i nadále dařit.

Události:

  • V úterý 31.1. rozdávání pololetních vysvědčení. První tři hodiny tematická výuka. S sebou oblíbeného plyšáka, angličtinu, pouzdro, složky na vysvědčení (vysvědčení prosím vrátit nejpozději v pondělí 5. února, ať mám kam na konci roku dopsat zbytek :).
  • Ve čtvrtek budeme část matematiky věnovat i geometrii.
  • V pátek 3. února jsou pololetní prázdniny.
  • Od února začneme jezdit na plavecký výcvik, který je pro žáky povinný. Plavat budeme v termínech: 7.2., 13.2, 14.2., 21.2., 28.2 a 30.5. Prosím, zkuste, než začneme jezdit, vyřešit ekzémy, bradavice a případně sehnat plaveckou čepici. 

Učivo:

Český jazyk -  dokončíme vyjmenovaná slova po  L, zaměříme si na problémové dvojice (mlýn/mlít). Poznáváme v textu číslovky a pozorněji také slovesa. Pracovní sešit do strany 30, pracovní sešit vyjmenovaná slova do strany 19. 

Matematika -  pamětně sčítáme a odčítáme v oboru do 1000, začneme s přechodem přes 100 (tzn.400+500, 520-20, 764-20). Učebnice do strany 48. Intenzivně procvičujeme určování času, učebnice strana 51 a 52. V geometrii začneme probírat čtverce (uč. 69/71). 

Prvouka - dokončujeme téma čas, ve čtvrtek si napíšeme  "předtest", na kterém mohou žáci zjistit, jak učivo ovládají a co potřebují dotrénovat.

Domácí úkoly:

  • ČJ - pracovní sešit vyjmenovaná slova strana 18 cvič. 19.
  • ČJ - naučit se přednést báseň na školní kolo recitační soutěže (čtvrtek 2.1.)
  • M - cvičení v pracovním listu (kopie několika listů dohromady, prosím, nosit do školy!)
  • PRV - doma trénovat určování času, orientace jak na normálních hodinách, tak digitálních. (půl osmé, 7:30, 19:30 apod.)

Stolařina v Lužánkách - vyrábíme krmítka

Povolání rodičů a jejich skvělá ukázka. Tančili jsme v sedě jako senioři, navrhovali interiér, dozvěděli se o práci policisty a zjistili, jak je složité opravovat halové jeřáby.

Počítáme peníze. Ať víme, k čemu nám počty v řádu stovek budou v životě sloužit.

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.