3. třída

Týden od 10.6. do 14.6.


Kdo ještě neodevzdal, dodejte co nejdříve potřebné formuláře na školu v přírodě. List účastníka, potvrzení od lékaře, kartu pojištění a bezinfekčnost s datem odjezdu nebo se dodá při odjezdu. Vše je ke stažení na stránkách školy.

Poslední plavání  14.6. , dostaneme plavecké vysvědčení.

V úterý píšeme závěrečný test z matematiky. Info níže.

Byli jsme požádáni, zda by pěvecký kroužek nezazpíval na Folklorním odpoledni 22.6. V případě, že by děti měly v tomto termínu čas a chuť si zazpívat, pak budeme pokračovat s pěveckým kroužkem ještě do odjezdu na školu v přírodě a zájemci se k nám mohou přidat.

Někteří z vás se na Jarní slavnosti pustili do háčkování. My bychom rádi z vašich háčkovaných čtverečků vytvořili nějakou společnou dečku. Pokud jste ve škole nic uháčkovat nestihli, pak je možné tak učinit i doma a do školy poslat. Budeme rádi za každý čtvereček zhruba 10X10cm. Vlnu i háček můžete poskytnout, pokud doma nemáte :-).

Čj - pracovní sešit str. 57, 59, 60

Procvičujeme všechna vyjmenovaná slova. Umíme je vyjmenovat a použít. Poznáme slovesa, podstatná a přídavná jména, číslovky, předložky, příslovce, citoslovce a částice. Učíme se pádové otázky.

 Tento týden budeme trénovat na závěrečnou písemku, kterou si napíšeme ve středu 12.6. (podle str. 63) 

Ve středu diktát nebude. 

Čt - v úterý máme čtenářskou dílnu a čtenářské úkoly (čtení s porozuměním)

Ps - písanka str. 35 - 38

Ma - na test natrénujte písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, slovní úlohy (ke konci zelené učebnice) a natrénujte rýsování trojúhelníku se zadáním všech tří stran. Vše na konci zelené učebnice!

Aj - abeceda, dny a měsíce

HV - hrajeme na flétny


Týden od 3.6. do 7.6.


Čj - pracovní sešit str. 55 - 57

Procvičujeme všechna vyjmenovaná slova. Umíme je vyjmenovat a použít. Poznáme slovesa, podstatná a přídavná jména, číslovky, předložky, příslovce, citoslovce a částice. Učíme se pádové otázky.

Tento týden budeme trénovat na závěrečnou písemku, kterou si napíšeme ve středu 12.6.

Ve středu diktát nebude.

Čt - v úterý máme čtenářskou dílnu a čtenářské úkoly (čtení s porozuměním)

Ps - písanka str. 32 - 34

Ma - tento týden budeme trénovat na závěrečnou písemku, kterou si napíšeme v úterý 11.6.

Aj - ve čtvrtek si napíšeme testík na slovíčka a gramatiku 9.,10,11. lekce.

Naučíme se anglickou abecedu

HV - hrajeme na flétny