5. třída

Týden od 25. do 29. října

Tento týden bude krátký, učíme se jen v pondělí a úterý. Od středy do pátku pak máme podzimní prázdniny.

Český jazyk

Budeme trénovat psaní skupin X mně (např. měsíc X příjemně) a připomeneme si rozdíl mezi předponou a předložkou (např. nadpis X nad stolem). 

Matematika

Zopakujeme písemné násobení dvojciferným číslem a nově se naučíme, jak se násobí číslem trojciferným. 

Vlastivěda

V dějepise zopakujeme učivo o baroku (odkaz na video o baroku je zde). Potom budeme porovnávat školu v 17. a 18. století a dnes. 

Další informace

V úterý 26. 10. můžou děti přijít do školy v halloweenském převleku:). 

Na tomto odkazu najdete informace pro děti navštěvující pěvecký kroužek - https://zsmspodoliubrna.cms.webnode.cz/pevecky-krouzek/