5. třída

Týden od 22.4. do 26.4.

Připomínku toho, co jsme probírali v už proběhlém týdnu, najdete vždy na konci této stránky za fotkami (pokud budou).

29. a 30.4. budu vybírat doplatek na výlet do Prahy - 100,- Kč

Zhruba v polovině května budeme vybírat doplatek na školu v přírodě 2000,-Kč.

Ve škole máme nabídku knih na opakování z nakladatelství Pierot. Pokud byste o nějakou měli zájem, pošlete po dětech peníze. Za "Prázdninovou školu" - 90,- Kč, za "Angličtinu" - 65,-Kč


Na co se máme připravit?

český jazyk - veškeré učivo, které by žáci měli znát na konci 5. ročníku, je probráno. Teď už budeme jen procvičovat, opakovat a známkovat :-).

matematika - budeme písemně sčítat a odčítat desetinná čísla, násobit a dělit 10,100,1000. Protože jsou děti šikovné, ukážeme si také navíc, jak se písemně násobí desetinná čísla. 

přírodověda - ze 4. třídy si zopakujeme Jak funguje naše tělo (jednotlivé soustavy)

vlastivěda - srovnáme si život dětí na začátku 20.století a v současnosti (po 100 letech).

Krásné počasí nás v matematice vytáhlo ven. Nejdříve jsme počítali, kolik vojáků nám zůstalo na konci všech bitev, potom jsme se pustili do vytváření číselné osy na desetinná čísla. Další den jsme osy přenesli na papír a ukazovali si, kde leží desetinná čísla, vysvětlili jsme si zaokrouhlování.


Výuka v uplynulém týdnu - připomenutí

český jazyk - veškeré učivo, které by žáci měli znát na konci 5. ročníku, je probráno. Teď už budeme jen procvičovat, opakovat a známkovat :-).

matematika - budeme pamětně i písemně sčítat a odčítat desetinná čísla, opakovat jejich zápis, hledání na číselné ose a zaokrouhlování.

přírodověda - člověk z vnějšku a péče o svůj vzhled, tím se budeme zabývat v tomto týdnu.

vlastivěda - mrkneme na historii Podolí na začátku 20. století. Pokud mají děti možnost získat od prababiček nějakou vzpomínku na 2. světovou válku, bylo by to skvělé. Ještě se trochu pobavíme o západní Evropě a pokud bude čas, mrkneme se na státy severní Evropy.