5. třída

Ředitelka školy oznamuje rodičům, že došlo k technické závadě stravovacího systému.

Předpokládaný termín vyřešení je ve středu 5. 10. 2022.

Do středy 5. 10., prosím, NEPOSÍLEJTE STRAVNÉ

a obědy ODHLAŠUJTE POUZE TELEFONICKY na tel. č. 544 247 612

Děkuji za pochopení. Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

Týden 3. 10. - 7. 10. 2022

V úterý 4. 10. budou páťáci v rámci informatiky dělat logickou olympiádu. Pokud jste nepřeposílali přihlašovací údaje paní učitelce Horáčkové, měly by je děti mít u sebe.

Ve čtvrtek 6. 10. jedeme objednaným autobusem na Lipku, program "Půda není nuda"

Český jazyk - Slova s předponami ob-, v- opakování - diktát bez přípravy, psaní dvojice slov. Slova s předponami s-, z- procvičování. Význam slov - protikladná, souznačná, souřadná, nadřazená, podřazená, slovní druhy.

LV - čtenářská dílna - pondělí, Společná četba Mikulášovi patálie. Všichni žáci budou mít přečteny 4 knihy do konce pololetí a zápisy ve čtenářských denících. Minimum 6 vět o knize.

Zápisy můžete odevzdávat průběžně, ne na poslední chvíli.

Matematika - Písemné dělení. Výhodné počítání. Poznáváme záporná čísla. Převody jednotek času

Geometrie - operace s úsečkami - dokončení. Trojúhelník. Test opakování - vzájemná poloha přímek.

Vlastivěda - opakování - co víš o Jihomoravském kraji. ČR - Hlavní město Praha

Přírodověda - V pondělí test - opakování.( zadáno minulý týden) Horniny.

Stmelovací program

V pondělí 12.9. páťáci zažili adaptační program. Šlo o řadu různých stmelovacích a sebepoznávacích her, ve kterých děti poznávaly nejen sebe, ale také jakou roli mají ve skupině, jak jsou na tom s důvěrou ve spolužáky. Jedním z úkolů bylo postavit za 10 minut pouze za pomoci špejlí a izolepy co nejvyšší věž. Jednotlivé týmy se do práce pustily s vervou a bez dohadování, jejich snažení můžete vidět na fotografiích níže.