5. třída

Týden od 25.9 do 29.9.


Děti dostaly za úkol přihlásit se do logické olympiády s uvedením své školní e-mailové adresy. Procvičujeme totiž práci s e-mailem, přihlášení do něj, odesílání zpráv..... Stále se ještě někteří nepřihlásili, čas je do 30.9.

Na 4.10. máme umět básničku o podzimu.

Děkuji, za vyjádření ke škole v přírodě. Prosím ty, kteří mi ještě nenapsali, zda jejich dítě pojede, aby nezapomněli napsat zprávičku do 26.9.

Ve čtvrtek je státní svátek a v pátek máme ředitelské volno, takže nejdeme do školy.

Připomínku toho, co jsme probírali v už proběhlém týdnu, najdete vždy na konci této stránky za fotkami (pokud budou)

Na co se máme připravit?

český jazyk - budeme opakovat slovesa a určovat jejich mluvnické kategorie

matematika - je nutné doma procvičit písemné sčítání a odčítání, ve škole se pustíme do násobení a dělení. V geometrii si zopakujeme rýsování trojúhelníků a výpočet jejich obvodu.

přírodověda - dobrovolným úkolem je najít rekord ze zvířecí říše. Nově budeme třídit rostliny.

vlastivěda - v dějepisné části se pokusíme vzpomenout si na loňské poznatky z historie, v zeměpisné části se začneme věnovat České republice - pohoří, řekám, hranicím se sousedními státy.

Ve fotogalerii je záznam našeho sázení jahod. Snad se dočkáme bohaté úrody.


Výuka v uplynulém týdnu - připomenutí

český jazyk - zopakujeme určování pádů, rodu, čísla a vzorů u podstatných jmen, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. Pokud nám to půjde dobře, možná stihneme i určování mluvnických kategorií u sloves.

matematika - budeme zaokrouhlovat, sčítat a odčítat čísla do milionu. V geometrii si narýsujeme osu úsečky, mrkneme na osově souměrné útvary.

přírodověda - roztřídíme si nejdříve přírodniny, později i živočichy.

vlastivěda - v dějepisné části se pokusíme vzpomenout si na loňské poznatky z historie, v zeměpisné části se i nadále budeme věnovat obci a jejímu okolí.