5. třída

 Týden 30.1. - 3.2. 2023

!!!Kdo nepřinesl z žáků na začátku roku krabičku papírových kapesníků, přineste prosím, ve třídě je potřeba. 

V pondělí a úterý bude malá změna rozvrhu.    Pondělí - 5hodin - Sloh, Přírodověda, Matematika, Přírodověda - zadaná práce v pracovním sešitě, Čtenářská dílna.    Úterý - 6hodin (jako obvykle) TV, Pracovní činnosti - výroba pomazánky( ingredience zajistím), 3 hodina - zkoušení básničky, 4 hodina skupinové práce - procvičování ČJ + Matematika, rozdání vysvědčení, 5 - 6 hodina - AJ, Informatika

středa + čtvrtek běžný rozvrh

3.2. pololetní prázdniny

Český jazyk - Procvičování  přídavných jmen, vyhledávání ve větě, určování. Sloh - Vypravování - osnova příběhu

LV - čtenářská dílna, zkoušení připravené básničky

Matematika - Sešit II - Matematika - porovnávání, sčítání a odčítání velkých čísel. Odevzdání Početníků č. 1.

Vlastivěda - nebude

Přírodověda - Rozdělení živočichů, zařazení - bezobratlí, obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci