2. třída

Co nás čeká v týdnu od 2. - 6.května

V květnu nás čeká řada zajímavých událostí, všichni jsou srdečně zváni na odpoledne 20. května do zahrady DPS, kde oslavíme den rodiny (jde o variaci na besídku ke Dni matek), 20. května rovněž zahájíme kurz plavání a od 23.-27. května pojedeme na školu v přírodě. A samozřejmě, nepolevujeme v učení :).

Události 

  • Ve čtvrtek 19. května proběhne společné třídní focení. Informace v ŽK.
  • V pátek 20. května pojedeme na první lekci plaveckého výcviku. Pojedeme v těchto dnech: 20.5., 1.6., 3.6., 17.6., 22.6. a 24.6. Výuka plavání je povinná pro děti bez zdravotních obtíží, osvobozeny jsou děti s vyjádřením lékaře o nedoporučení plavání ze zdravotních důvodů. Plavání je součástí vyučování, jezdit budeme do Vyškova, na plavání děti potřebuji kromě plavek i koupací čepici, podrobnosti v žákovské knížce.
  • V pátek 20. května den Rodiny, akce pro všechny žáky a jejich rodiče v zahradě DPS,  začínáme v 16:00, předpokládaný konec v 17:30, zazpívá pěvecký sbor i všichni žáci naší školy, děti mají připravená různá stanoviště s úkoly pro rodiče, přijďte vyzkoušet, co vše děti nachystaly :).
  • Informace a dokumenty ke škole v přírodě jsou ke stažení v sekci Základní škola - dokumenty.

Předběžný plán učiva

Český jazyk - procvičujeme nové učivo - párové souhlásky (slova která jinak slyšíme a jinak píšeme). V učebnici dojdeme po stranu 85, závěrečné opakování si napíšeme až po škole v přírodě.

Čtení - čeká nás kocour Modroočko i čtenářský příběh.

Psaní - napíšeme v písance písmenem V, v. Dojdeme do strany 14.

Anglický jazyk - pokračujeme v kapitole Bathtime.

Prvouka - budeme pracovat na školním záhonku, připravíme občerstvení na slavnost dne Rodiny.

Matematika - procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku (37+9, 32-6), násobky osmi, začneme trénovat násobky devíti. Opakujeme jednotky času a pojmy polovina a třetina. Rýsujeme úsečky o dané délce. V učebnici dojdeme po stranu 53. 

Domácí úkoly 

  • Matematika: Geometrický sešit str.  46/6. Učit se násobky 9.
  • Psaní: písanka str. 20.

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci. 

Pokusy s vodou

Nejdříve jsme zkoušeli, které věci plavou na vodní hladině, zkoumali jsme povrchové napětí vody, které jsme narušili jarem. A pak už nás čekala bublinová zábava :).

Čarodějnice

Den Země

Velikonoční týden

Jezení beránků, barevné dny a bojovka s velikonočními úkoly.

Aprílový týden

Divadlo Radost a Operky, opakování o lidském těle a spaní ve škole (tousty, hry, bojovka, schovka, šuškání, bohatá snídaně od maminek).

Jaro

Vynášení zimy, záhonky a A.Vivaldi :).

Čeština a prvouka všemi smysly

Návštěva knihovny Květy Legátové

Čeština venku

Násobení sedmi

Robotická ruka

Preventivní program 

Podané ruce o netolismu, závislostech na mobilních telefonech, hrách apod. Fotka ze závěrečné vyhodnocení.

Geometrie všude kolem nás

Stavíme vánoční stromečky z těles. Oblékáme krychli. Vytváříme kouli :).

Co je u nás nového

Technické muzeum

Předměty z doby před 100 lety

Jízda zdatnosti

Indiáni (a tak trochu i dinosauři:)

Pracujeme v centrech aktivit - abeceda na mnoho způsobů

Jezdíme autobusem

Poznáváme významné budovy v Podolí

Indiánská šifra v zahradě školní jídelny