2. třída

Týden od 22. do 26. dubna

Český jazyk

V českém jazyce budeme stále trénovat psaní slov s Ě. 

Ve čtení se pořád zaměřujeme na porozumění textu. Techniku čtení by už děti měly mít zvládnutou a měly by číst relativně plynule. Mnozí si ale často slova domýšlí, i jednoduchá slova někteří přečtou až na několikátý pokus, a pak samozřejmě nemůžou rozumět tomu, co čtou. Je potřeba doma denně číst, protože zvládnutí plynulého čtení s porozuměním je zásadním předpokladem pro zvládání učiva v dalších ročnících. Se čtením nejrůznějších textů se budou děti setkávat ve všech předmětech. 

Matematika

V tomto týdnu začneme dělit šesti. Stále opakujeme i násobení a dělení 2, 3, 4 a 5 a sčítání a odčítání. 

Prvouka

Navážeme na téma stromů z minulého týdne a dozvíme se, jak vzniká nový strom. 

Další informace

V pondělí a úterý (22. a 23. 4.) proběhnou čtvrtletní třídní schůzky formou individuálních konzultací. Na konzultaci prosím přijďte i s dítětem na čas, na který jste se zapsali do tabulky. S sebou ať si děti vezmou své sešity. Do školy vstupujte zadním vchodem, kde bude odemčeno. 

Ve středu 24. 4. jedeme do divadla Radost na představení Operky. Čeká nás také exkurze do výrobny loutek. Sraz v 7:45 před školou, návrat kolem 12:10 ke školní jídelně. Na sebe prosím slušné oblečení, s sebou svačinu, pití a dvě jízdenky na tři zóny (za 16 Kč), v případě nepříznivé předpovědi i pláštěnku nebo deštník. 

Týden od 15. do 19. dubna

Český jazyk

Zaměříme se na psaní slov, ve kterých se vyskytuje Ě (tedy slabiky DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ).

Ve čtení se hodně věnujeme porozumění textu. Při pravidelném čtení se dětí ptejte, o čem čtou, co se z textu dozvěděly, nechte je vyprávět nebo jim pokládejte návodné otázky. 

Matematika

Přidáme si násobilku 6. Stále je potřeba důsledně trénovat i předchozí násobky. 

Prvouka

Tento týden se zaměříme na stromy a stále se budeme věnovat jarní přírodě. 

Další informace

V úterý 16. 4. nás čeká výukový program na téma Jak fungují stromy. Program budeme mít v Podolí nebo blízkém okolí. Na sebe sportovní oblečení přizpůsobené předpovědi počasí, s sebou do batůžku pouzdro, svačinu, pití. 

V následujícím týdnu v pondělí a úterý (22. a 23. 4.) proběhnou čtvrtletní třídní schůzky formou individuálních konzultací. Napište se prosím do tabulky, který termín by vám vyhovoval. Na konzultaci prosím přijďte i s dítětem. 

Ve středu 24. 4. pak pojedeme do divadla Radost na představení Operky. Děti budou potřebovat dvě jízdenky na tři zóny, tak si je prosím včas opatřete.