2. třída

5.6. - 9.6.

6.6. za námi přijede záchranná stanice zvířat. Budeme mít asi hodinový program o zvířátkách v rámci prvouky.

6.6. budu vybírat vyplněné papíry na školu v přírodě a druhou část peněz 1500Kč. Zkuste pohledat loňské potvrzení od lékaře (má platnost dva roky) nebo si co nejdříve vyřiďte nové. Veškeré dokumenty jsou na webu školy ke stažení.

Pokud vydrží počasí, na tělocviky budeme chodit ven. Ráno buď děti dojdou v teniskách nebo si mohou nechat jedny venkovní tenisky v šatně do konce roku.

ČJ - Umíme správně psát větu jednoduchou a souvětí. Vyhledáváme slovesa a spojky. Nové učivo - slova, která na konci jinak slyšíme a jinak píšeme (párové souhlásky). Pracovní sešit po str. 45.

Diktát píšeme v úterý. Umíme psaní  Y / I po tvrdých i měkkých souhláskách, velké písmeno na začátku věty, jména, znaménko za větou, mezeru mezi slovy, rozdělit po slabice na konci řádku, napsat dlouhé / krátké samohlásky, háček nad písmenem, psaní ú ů a nově párové souhlásky

NOVĚ máme za diktáty a testíky tabulku reflexe. Ta slouží dětem k sebehodnocení a Vám rodičům jako přehled, co dítěti jde a na co se potřebuje při procvičování ještě zaměřit. Budu ráda, když tabulku a opravu vždy podepíšete, abych věděla, že jste si prohlédli informaci o pokroku v učení vašeho dítěte.

PSANÍ - všechna písmena máme procvičená, využijeme je v nejrůznějších textech. 

ČTENÍ - čtenářský úkol - jazykolamy

Ve čtvrteční hodině čtení máme do konce roku čtenářskou dílnu. 

Prosím, procvičujte nadále hlasité čtení každý den. Při hodnocení čtení posuzuji, jestli je dítě dobře slyšet, vyslovuje pečlivě a přesně slova (tzn. "nehádá", nekomolí slova). 

Čtenářská soutěž se blíží k cíli. Čtenářské deníky budu vybírat do 14. června.

M - tento týden budeme hodně počítat v početnících.

Prv - nové téma - LÉTO

AJ - začali jsme nová slovíčka - animals - cat, dog, snake, bird, tiger

HV - zpíváme, tančíme a hrajeme na rytmické i melodické nástroje. Od 2. 5. si děti mohou začít nosit do HV flétny.  Až budete flétnu kupovat, osvědčená je Yamaha YRS 24 B (sopránová zobcová flétna barokní).