2. třída

6. 2. - 10. 2.


7.2. začíná plavání. Podrobné informace jsem poslala na mail.

3.2. jsou pololetní prázdniny

ČJ - Nové učivo - podstatná jména. Pracovní sešit po str. 53. 

Diktát píšeme každé úterý. Íčka - upevníme psaní  Y po tvrdých souhláskách, kouzelné DI, TI NI už známe, takže íčka budou pomalu s nápovědou jen v ostatních případech. Samostatně máme bezpečně zvládnout napsat velké písmeno na začátku věty a jména, znaménko za větou, mezeru mezi slovy, rozdělit po slabice na konci řádku, napsat dlouhé / krátké samohlásky, háček nad písmenem, psaní ú ů.

PSANÍ - písanka str. 6, 7. Hodnotíme barevně podle instrukcí na začátku písanky.

ČTENÍ - čtenářský úkol str. 52. 

Prosím, procvičujte nadále hlasité čtení každý den. Při hodnocení čtení posuzuji, jestli je dítě dobře slyšet, vyslovuje pečlivě a přesně slova (tzn. "nehádá", nekomolí slova). Tempo zatím může být lehce po-ma-lej-ší, ale čtení ply-nu-lé, srozumitelné a hlasité.

Pokračuje naše čtenářská soutěž. Těším se na povídání o knížkách. 

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pracujeme s chybou. Dělat chyby je normální, ale je dobře ji po sobě najít a čistě opravit ("vyzmizet" gumou nebo zmizíkem, případně úhledně škrtnout jednou čarou). Mnou opravenou chybu ale nechat "bez mizení" a napsat opravu.

M - máme vyvozené násobky 2-6. V pondělí ukončíme učebnici 1. díl a rozdáme si 2.díl. 

Prv - začali jsme nové téma - Lidské tělo. Tomu se budeme věnovat celý únor.

AJ - začneme nová slovíčka - barvy. V učebnici strany 23,24,25

HV - zpíváme, tančíme a hrajeme na rytmické i melodické nástroje.