2. třída

Co nás čeká v týdnu od 25. - 26.října

  • Čeká nás kratší školní týden, učíme se jen pondělí a úterý, pak jsou podzimní prázdniny. Věřím, že si děti odpočinou a v plné síle se potkáme v dalším týdnu :). 
  • Na prázdniny si vyberu žákovské knížky na dopsání známek. Prosím, doplňte chybějící omluvenky.

Události 

  • V úterý 26. října budeme v angličtině probírat svátek Halloween. Děti si mohou donést strašidelný kostým/rekvizitu. Vše je samozřejmě dobrovolné, není třeba nic kupovat!
  • V pátek 5. října budeme zřejmě spát ve škole. Dětem prosím zatím nic neříkejte, uvidíme podle aktuální situace (např. nutnost roušek apod.), v tom případě bychom to odložili na klidnější dobu. 

Předběžný plán učiva

Český jazyk - opakujeme učivo z října a poznáváme slova opačného významu. Vyzkoušíme si práci  s odborným textem a vyhledávání v něm. Předvedeme správnou omluvu. V učebnici dojdeme po stranu 27. Písemné opakování na str. 27 si napíšeme až v pondělí další týden.

Psaní - zopakujeme psaní B, b. V písance dojdeme po stranu 22.

Čtení - intenzivně pracujeme na technice čtení. Někteří se vrátí ke čtení slov a slabik, a budou procvičovat (věřím, že všichni čtou denně doma!). Zbytek třídy bude pracovat s novými knihami ve školní knihovně.

Anglický jazyk - povíme si něco o svátku Halloween a vyrazíme s básničkou na koledu.

Prvouka - zakončíme téma Před 100 lety, povíme si o státním svátku 28. října a o prvním prezidentovi. 

Matematika -  začneme pracovat se stovkovou tabulkou a orientací v ní (tedy v řadě čísel do 100), orientujeme se v pojmu desítky a jednotky. V učebnici dojdeme po stranu 29.

Domácí úkoly 

Domácí úkoly budu zadávat vždy v pondělí a jsou na celý týden, odevzdávají se tedy až v pátek. Je na dětech, jak si jejich plnění v průběhu týdne rozvrhnou.

  • Na prázdninový týden je jako úkol čtení + procvičování pamětného sčítání a odčítání do 20. Některým také chybí spousta oprav v sešitech, prosím o dodělání.

Na tomto odkazu najdete informace pro děti navštěvující pěvecký kroužek - https://zsmspodoliubrna.cms.webnode.cz/pevecky-krouzek/

Technické muzeum

Předměty z doby před 100 lety

Jízda zdatnosti

Indiáni (a tak trochu i dinosauři:)

Pracujeme v centrech aktivit - abeceda na mnoho způsobů

Jezdíme autobusem

Poznáváme významné budovy v Podolí

Indiánská šifra v zahradě školní jídelny