4. třída

Týden od 26.9. do 30.9.

Ředitelka školy oznamuje rodičům, že došlo k technické závadě stravovacího systému.Předpokládaný termín vyřešení je ve středu 5. 10. 2022.Do středy 5. 10., prosím, NEPOSÍLEJTE STRAVNÉ a obědy ODHLAŠUJTE POUZE TELEFONICKY na tel. č. 544 247 612
Děkuji za pochopení. Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

český jazyk

Pokračujeme ve vyjmenovaných slovech. V pátek si napíšeme první diktát, který najdete na str. 21.

matematika

Opakujeme násobení a dělení 10 a 100, také slovní úlohy. V geometrii se zaměříme na střed úsečky.

přírodověda

Budeme ze zabývat půdou.

vlastivěda

Povíme si o Keltech na našem území a o jejich zvycích. V zeměpisné části si povíme o členění ČR.

Jiné informace:

Ve čtvrtek 6.10. jedeme na program Půda není nuda na Lipku v Brně. S sebou: přezůvky, svačina, pití, psací potřeby. Návrat kolem 13 hod.

Ve čtvrtek a v pátek jsme se učili mimo budovu školy a užili jsme si to skvěle. Zde fotky na ukázku:

Anthropos - téma Pravěk

Dopravní hřiště - praktický nácvik jízdy na kole v silničním provozu