4. třída

Týden 25. 10. - 29. 10.  2021

Český jazyk - Předpony vy- /vý- , opakování slova s bě/bje, vě/vje  Sloh- Adresa                                Literární výchova -  " Obr Dobr" společná četba.

Matematika - Jednotky délky, opakování jednotky hmotnosti, času a objemu - dokončení

Vlastivěda - naše vlast - Kraj - Královehradecký, Liberecký, práce s mapou.     

Přírodověda -   Kořen, stonek, listy, květ, plod, semeno, opakování

27. 10. a 19. 10. prázdniny    28. 10. svátek - den vzniku samostatné ČSR

Na tomto odkazu budete mít informace pro děti navštěvující pěvecký kroužek - https://zsmspodoliubrna.cms.webnode.cz/pevecky-krouzek/