4. třída

Týden od 23.5. - 27.5. 2022
Český jazyk -  Stavba věty. Procvičování - vzory PJ, základní stavební dvojice, shoda PP, větný vzorec,                    Sloh  Popis pracovního postupu

Literární výchova - Čtenářská dílna, Čítanka - čtvrtek - Staroměstský orloj, Chudý pocestný

Matematika - Aritmetický průměr . Geometrie - obvod rovnoběžníku. 

Vlastivěda -  Život ve středověku. Gotický sloh. Husitské války. 

Přírodověda - Člověk a jeho zdraví.


Termíny plavání - 20.5., 1.6., 3.6., 17.6., 22.6., 24.6.