4. třída

Střípky z našich dní:

Den dětí

Společenství louky a hmyz

Bitva na Vítkově :)

Půdní sonda - co vše obsahuje půda?

Programujeme lego

Jednotky délky prakticky a venku

Zkoumáme vlastnosti hornin a nerostů

Celá čísla a číselná osa venku, vzory podstatných jmen a naše intenzivní procvičování. 

Pokusy z přírodovědy - vzduch kolem nás a těžba nerostných surovin.

Jízda zdatnosti

Mazlíčci ve škole

VIDA a voda

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.