4. třída

Týden 15. - 19. dubna 

Události:

  • 15.4. a 17.4. třídní schůzky formou tripartit - tedy i s dětmi. Přihlašování na konkrétní čas zde.

Učivo:

Český jazyk - procvičujeme vzory rodu ženského, začneme probírat vzory rodu mužského. Velký pracovní sešit str. 46-47- 45.

Matematika - procvičujeme slovní úlohy se zlomky (uč. 27-29), poznáváme celá čísla (uč. str.11). podíváme se na jednoduché úlohy z kombinatoriky a statistiky. Pracovní sešit str. 21-27. Ve čtvrtek si napíšeme menší opakování na zlomky. V geometrii probereme konstrukci čtyřúhelníku a jeho obvod, učebnice str. 52-53. 

Vlastivěda D - dokončíme dobu a vláda Karla IV., podíváme se na gotický sloh.

Vlastivěda Z - zemědělství a průmysl ČR (zaměříme se podrobně na náš kraj).

Přírodověda - začneme nové téma voda a vzduch. Pracovní sešit 26-27.

Informatika - bezpečnost na internetu - sdílení informací, digitální stopa.

Domácí příprava:

Český jazyk -  procvičuj vzory rodu středního: zde nebo zde. a ženského: zde a zde.

Matematika - zlomky na doma zde.

Střípky z našich dní:

Jízda zdatnosti

Mazlíčci ve škole

VIDA a voda

Karel IV. - tvorba plakátů (práce s informacemi, práce ve skupině, vyhledávání a tisk fotek), stavba Karlova mostu.

Špilberk a Jošt - na naší poslední výpravě jsme vyrazili obhlédnout hrad založený Přemyslem Otakarem II., seznámili jsme se se životem ve středověku, s řemesly a také s osobou  markraběte Jošta Lucemburského. 

Jarní přípravy

Vodstvo České republiky

Povrch České republiky

Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena - pověsti v podání čtvrťáků.

Volby do třídní samosprávy, koření a čaje - byliny všemi smysly.

Vánoční besídka

Zelenina teoreticky i prakticky :)

Květ pod drobnohledem

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.