Veverky

Učitelky: Bc. Natálie Stravová, Mgr. Bc. Kateřina Daňková

Asistentka: Pavla Pětníková

Telefon: 777 501 298

E-mail: veverkymspodoli@seznam.cz

Procházka do Bedřichovic

Příprava ovocných špízů

Ohlédnutí za školním rokem 2022/2023

Fotky třídy