EU Peníze školám

01.11.2012

Projekt EU Peníze školám má za cíl usnadnit základním školám čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Ze strany MŠMT byly definovány tzv. Šablony klíčových aktivit, které vymezují podporovaná témata a cíle, kterých se má těmito aktivitami dosáhnout, a především částky na dané aktivity. Také naše základní škola sestavila z předem definovaných šablon svůj projekt nazvaný Knihy i počítače zvládneme hravě. Projekt byl schválen a zahájen 7. května 2012. Doba trvání projektu je stanovena na 30 měsíců. Během těchto 30 měsíců musí škola dosáhnout stanovených cílů a pravidelně je vykazovat formou monitorovacích zpráv. Nárok každé školy se odvíjí od počtu žáků a to podle vzorce: nárok školy = 300 000 Kč + 4 300 Kč x počet žáků.

Tímto vzorcem byla určena hranice maximální podpory školy a to ve výši 570 762,- Kč. Finance rozdělíme do šablon určených k rozvoji ICT, čtenářských a matematických dovedností, výuky cizích jazyků. Díky projektu EU Peníze školám především vybavíme školu novými počítači a interaktivní tabulí, proškolíme pedagogy ve výše uvedených oblastech. 

Součástí projektu a závazným výstupem je sestavení sad výukových materiálů, které budou vytvářet vyučující. V našem případě vytvoříme 240 kusů výukových materiálů.