Digitalizujeme školu

19.09.2022

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší základní škole a mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.