Soutěže 2009/2010

01.09.2009

Matematická olympiáda - okresní kolo , 60 účastníků:

Stanislav Chlup 17. místo, Petr Janík 17. místo

Oba se zařadili mezi úspěšné řešitele.

Matematický klokan - celostátní soutěž, ve které si ověříte své logické uvažování

- účastnili se žáci 2. - 5. ročníku

Vítězové z jednotlivých ročníků:

2. ročník: 1. místo Dominik Jakubec 40 bodů ( ze 60 možných )

2. místo David Blažek 35 bodů

3. místo Martina Ježová,Jana Celfrová 24 bodů

3. ročník: 1. místo Tomáš Opluštil 47 bodů ( ze 60 možných )

2. místo Klára Pytelová 45 bodů

3. místo Jakub Štoller, Ondřej Koukal 40 bodů

4. ročník: 1. místo Martin Sitte 67 bodů ( ze 120 možných )

2. místo Michaela Musilová 45 bodů

3. místo Ladislav Hasala 41 bodů

5. ročník: 1. místo Petr Janík 99 bodů ( ze 120 možných )

2. místo Hana Švarcová 95 bodů

3. místo Filip Žitný 77 bodů

Petr Janík se umístil v okresním kole na 3. místě!

Turnaj ve vybíjené - ZŠ Jihomoravské náměstí

4. místo - družstvo žáků 4. a 5. roč.

Preventan cup - okrskové kolo

3. místo - družstvo žáků 4. a 5. ročníku

Jakou barvu má svět Julesa Verna - výtvarná soutěž, krajské kolo

2. místo - Kateřina Adámková , postup do celostátního finále

Mladý zdravotník - okrskové kolo

5.místo - družstvo složené ze žáků 3. a 4. ročníku

Let´s speak English- ZŠ Mokrá

3. místo - Martin Sitte, Bára Šarafínová

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro 3. roč.

1.- 2. místo - Rami Abbas

Klára Pytelová

3. místo - Jakub Štoller