Soutěže 2018/2019

01.09.2018

Ve školním roce 2018/2019 získali krásné umístění v soutěžích tito žáci:

Ekologická olympiáda (Újezd u Brna) - oblastní kolo

2. místo: tým žáků z 5. ročníku (Odeta Truksová, Zlata Šebestová a Vojtěch Rupp)

Žabáčkova matematická miniolympiáda 4. tříd - městské kolo

úspěšní řešitelé:

Anna Soušová (21 bodů)

Alexandr Zbořil (19,5 bodů)

Anežka Kašíková (17,5 bodů)

Monika Crhánová (17 bodů)

Ekologická olympiáda - školní kolo (2. + 3. ročník) = postupující do oblastního kola

1. místo: Lucie Boudová (63 bodů)

David Flekač (63 bodů)

2. místo: Mikuláš Marcián (62 bodů)

3. místo: Lukáš Vlasák (61 bodů)

Zoe Zemková (61 bodů)

Tomáš Ventruba (61 bodů)

Ekologická olympiáda - školní kolo (4. + 5. ročník) = postupující do oblastního kola

1. místo: Odeta Truksová (31 bodů)

2. místo: Vojtěch Rupp (29 bodů)

3. místo: Zlata Šebestová (28 bodů)

4. místo: Monika Crhánová (27 bodů)

5. místo: Judita Válková (25 bodů)

6. místo: Nela Rudolecká (21 bodů)

Gabriela Párová (21 bodů)

Vybíjená - okrskové kolo

3. místo: výběr žáků 4. a 5. ročníku

Recitační soutěž - oblastní kolo

Tomáš Hrdlička - zvláštní cena poroty

Odeta Truksová - zvláštní cena poroty

Čtenářská soutěž Babylon - školní kolo

úspěšní řešitelé:

1. místo: Odeta Truksová (29 bodů)

2. místo: Julie Matušková (26,5 bodu)

3. místo: Alžběta Horáčková a Vojtěch Rupp (25 bodů)

4. místo: Linda Vaněčková (24 bodů)

Recitační soutěž - školní kolo

nultá věková kategorie (1. roč.)

  1. místo Tomáš Hrdlička

  2. místo Klára Zámečníková

  3. místo Markéta Přikrylová

ostatní soutěžící (bez určení pořadí): Marek Matuška, Dominik Pelikán, Patrik Strohschneider, Martin Sýkora

1. věková kategorie (2. a 3. roč.)

  1. místo David Flekač

  2. místo Tereza Machačová

  3. místo Dorota Horáčková

ostatní soutěžící (bez určení pořadí): Tereza Koukalová, Tomáš Fišer, Žaneta Kvochová

2. věková kategorie (4. a 5. roč.)

  1. místo Odeta Truksová, Lukáš Čejda

  2. místo Alžběta Horáčková

  3. místo Hana Trnková

ostatní soutěžící (bez určení pořadí): Nela Rudolecká, Roman Pazucha, Nikola Kocián, Vojtěch Rupp

Karlovarský skřivánek - pěvecká soutěž

2. místo:Monika Crhánová

ostatní soutěžící (bez určení pořadí): Adéla Fialová, Tomáš Fišer, Eliška Kučerová

Matematická olympiáda - okresní kolo

úspěšní řešitelé:

Julie Matušková (12 bodů)

Odeta Truksová (11 bodů)

Přehazovaná - okrskové kolo v Bílovicích

2. místo: výběr žáků 5. ročníku

Literární a výtvarná soutěž: "Znám dobře svoji školku / školu?"

2. místo: Terezie Chylíková