Soutěže 2020/2021

01.09.2020

Letos se naši žáci mohli zúčastnit jen pár soutěží a většiny navíc jen distančně. I tak ale byli někteří úspěšní: 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo

úspěšný řešitel: Antonín Horák (51. místo)

MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE KLOKÁNEK (školní kolo distančně)

nejlepší řešitelé:

Dorota Horáčková (91 bodů)

Martin Jílek (91 bodů)

Dominika Šafářová (91 bodů)

MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE CVRČEK (školní kolo distančně)

1. místo: Veronika Klieštiková (71 bodů)

2. místo: Michael Bromiley (68 bodů)

3. místo: Klára Zámečníková (63 bodů)

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE (literární a výtvarná soutěž) - okresní kolo

David Flekač - 2. místo v okresním kole (kategorie literární)