Vyhlášení voleb do školské rady

26.10.2022

Dne 9. listopadu v době třídních schůzek proběhnou v základní škole volby do Školské rady. Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců lze podávat ředitelce školy nejpozději do pondělí 7. listopadu. Podrobnější informace najdete pod odkazem níže.