Výzva 56 - dotace

19.11.2015

Naše škola se zapojila do dotačního titulu Výzva č.56, zde je její znění: