Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II

18.05.2020

Základní škola a Mateřská škola Podolí se úspěšně zapojila do Výzva č. 02_18_063 - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt nese název ŠKOLA I ŠKOLKA V POHODĚ II a je registrován pod číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015812.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností.