Výzva č.22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

19.10.2017

Základní škola a Mateřská škola Podolí se úspěšně zapojila do Výzvy č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Projekt nese název ŠKOLA I ŠKOLKA V POHODĚ a je registrován pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005888. Výše podpory od EU činí 742 517 Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.