Projekty

Akustická úprava ve třídách mateřské školy přispívá k vytvoření příjemného prostředí, snižuje hluk, zvyšuje srozumitelnost řeči a zlepšuje akustické vlastnosti interiéru.

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie - Next Generation EU, byla naší základní škole a mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Základní škola a Mateřská škola Podolí se úspěšně zapojila do Výzva č. 02_18_063 - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše škola se zapojila do dotačního titulu Výzva č.56, zde je její znění: