Projekty

Základní škola a Mateřská škola Podolí se úspěšně zapojila do Výzva č. 02_18_063 - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Naše škola se zapojila do dotačního titulu Výzva č.56, zde je její znění:

Naše škola se účastní projektu ovoce a mléko do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které do projektu přihlásí škola prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Ovoce a mléčné výrobky dostávají děti této skupiny zcela zdarma.

Projekt EU Peníze školám má za cíl usnadnit základním školám čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.